ZAKŁAD INŻYNIERII PRODUKCJI

Wydział Inżynierii Mechanicznej    Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 

Pracownia Inżynierii Procesów
Image

 

W zakładzie realizowane są zajęcia z następujących bloków przedmiotowych:

Projektowanie procesów technologicznych (PPT),

PPT produkcji zautomatyzowanej,

Optymalizacja procesów technologicznych,

Programowanie maszyn technologicznych – CAM,

Przyrządy i uchwyty obróbkowe,

Technologia montażu,

Zagadnienia technologii i organizacji remontów,

Podstawy jakości,

Systemy zapewnienia jakości,

Jakość i niezawodność.

 

 

Pracownia Obrabiarek i Robotów
Image

 

W Zakładzie prowadzone są zajęcia dydaktyczne na wszystkich rodzajach studiów I i II stopnia dotyczące szeroko pojętej budowy maszyn technologicznych oraz z zakresu hydrauliki i pneumatyki. Do tego zakresu dydaktyki dostosowane są dwa laboratoria istniejące w strukturze Pracowni, tj. Laboratorium Obrabiarek oraz Laboratorium Hydrauliki i Pneumatyki.

 

 


 Pracownia Obróbki Skrawaniem i Narzędzi
Image

 

W Zakładzie Obróbki Skrawaniem i Narzędzi prowadzone są następujące zajęcia dydaktyczne:

Obróbka skrawaniem,

Narzędzia skrawające,

Techniki wytwarzania – Obróbka skrawaniem,

Techniki wytwarzania – Obróbka skrawaniem i narzędzia,

Seminarium dyplomowe.

W ramach zajęć prowadzone są wykłady, ćwiczenia tablicowe, projektowe i laboratoryjne.

Laboratoria Pracowni wyposażane są systematycznie w oryginalne, nowoczesne, skomputeryzowane stanowiska badawcze.

Istotnym aspektem działalności dydaktycznej jest działające Przy Katedrze Inżynierii Produkcji Koło Naukowe Mechaników, które we współpracy szczególnie z Zakładem Obróbki Skrawaniem umożliwia udział studentów w pracach naukowych jednostki, szczególnie w zakresie budowy i oprogramowania skomputeryzowanych stanowisk badawczych. Rezultatem tej współpracy są nagrody Dziekana i Oddziału Wojewódzkiego SIMP za prace dyplomowe.

Dydaktyka