ZAKŁAD INŻYNIERII PRODUKCJI

Wydział Inżynierii Mechanicznej    Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 

Pracownia Inżynierii Procesów
Image

 

kierownik Pracowni

dr inż. Tomasz Paczkowski                       

adiunkt 

tel. 052 340-84-86
tompacz@utp.edu.pl

 

dr inż. Franciszek Bromberek

adiunkt 

tel. 052 340-87-73
bfrank@utp.edu.pl

 

dr inż. Piotr Domanowski 

adiunkt

tel. 052 340-84-86
pedom@utp.edu.pl

 

dr inż. Tadeusz Leppert     

adiunkt

tel. 052 340-87-56

tleppert@utp.edu.pl

 

dr inż. Robert Polasik

adiunkt

tel. 052 340-87-43
robpol@utp.edu.pl

 

mgr inż. Zbigniew Staubach

specjalista nauk. - techn.

tel. 052 340-87-55

 

Bożena Mazur                                   

st. technik

 

 

 

Pracownia Obrabiarek i Robotów
Image

 

kierownik Pracowni

dr inż. Janusz Musiał                                   

adiunkt

tel. 052 340-86-56
janusz.musial@utp.edu.pl

 

dr hab. inż. Michał Styp-Rekowski         

prof. nadzw. UTP

tel. 052 340-86-23
msr@utp.edu.pl

 

dr inż. Bogdan Zastempowski                    

adiunkt

tel. 052 340-87-66

 

 

dr inż. Maciej Matuszewski                        

asystent

tel. 052 340-86-56
matus@utp.edu.pl

 

Jarosław Rakowski                                      

pracownik techniczny

tel. 052 340-86-22

 

 

 


 Pracownia Obróbki Skrawaniem i Narzędzi
Image

 

kierownik Pracowni

dr inż. Tadeusz Mikołajczyk                      

adiunkt 

tel. 052 340-87-43
tami@utp.edu.pl

 

prof. dr hab. inż. Hubert Latoś                   

prof. zw. UTP

tel. 052 340-87-33
latos@utp.edu.pl

 

dr inż.  Mirosław Dalak                                 

adiunkt

tel. 052 340-87-73
dalak@utp.edu.pl

 

dr inż. Witold Rozwadowski                      

adiunkt

tel. 052 340-87-55

 

Janusz Wołoch                                              

sam. mechanik

tel. 052 340-87-58
jawo@utp.edu.pl

 

Leszek Müller                                                 

tech. mechanik

tel. 052 340-87-63

 

Robert Zawadzki                                           

robotnik posiadający
przygotowanie zawodowe

tel. 052 340-87-63

Skład osobowy

 

 

 

 

 

budynek 3.2 pokój 201

 

 

 

 

budynek 3.2 pokój 106  

 

 

 

 

budynek 3.2 pokój 201 

 

 

 

 

budynek 2.5 pokój 412

 

 

 

 

budynek 3.2 pokój 107  

 

 

 

 

budynek 3.2 pokój 102

 

 

 

budynek 3.2 pokój 203

 

 

 

 

 

 

 

 

budynek 3.2 pokój 206 

 

 

 

 

budynek 3.2 pokój 207

 

 

 

 

budynek 3.2 pokój 202  

 

 

 

 

budynek 3.2 pokój 206 

 

 

 

 

budynek 3.2 pokój 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

budynek 3.2 pokój 107

 

 

 

 

budynek 3.2 pokój 202  

 

 

 

 

budynek 3.2 pokój 106 

 

 

 

 

budynek 3.2 pokój 102

 

 

 

budynek 3.2 pokój 203  

 

 

 

 

budynek 3.2 pokój 110

 

 

 

budynek 3.2 pokój 110