ZAKŁAD INŻYNIERII PRODUKCJI

Wydział Inżynierii Mechanicznej    Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 

Pracownia Inżynierii Procesów
Image

 

Problematyka Naukowo-Badawcza

Obróbka elektrochemiczna w różnych układach kinematycznych

 

Realizowane granty

dr inż. Tomasz Paczkowski: System oprogramowania komputerowego dla obróbki elektrochemicznej krzywoliniowych powierzchnii

Ważniejsze publikacje

1. Paczkowski T., Sawicki J.: Theoretical analysis of electrochemical machining with a vibrating electrode. Advances In Manufacturing Science And Technology. Committee Of Mechanical Engineering Polisch Academy Of Sciences, IPPT PAN 2003/4

2. Paczkowski T., Sawicki J.: Theoretical analysis hydrodynamic machine blade electrochemical machining. Advances In Manufacturing Science And Technology. Committee Of Mechanical Engineering Polisch Academy Of Sciences, IPPT PAN vol.28  2004/3

3. Dąbrowski L., Paczkowski T.: 2D computer simulation of phenomena occurring in the inter-electrode gap during electrochemical machining with vibrating electrode. The Archive of Mechanical Engineering. Polish Academy Of Sciences Committee Of Machine Design.  vol. LI  2004, 4

4. Dąbrowski L., Paczkowski T.: Computer simulation of two-dimensional electrolyte flow in electrochemical machining. Russian Journal of Electrochemistry, vol. 41, No. 1, 2005, pp. 91-98.

5. Dąbrowski L., Paczkowski T.: Theoretical analysis of  electrochemical machining. Advances In Manufacturing Science And Technology. Committee Of Mechanical Engineering Polisch Academy Of Sciences, IPPT PAN vol.29 No. 3,  2005.

6. T. Paczkowski, J. Sawicki: Analysis of influence of physical conditions inside interelectrode gap on work piece shape evolution, Engineering Mechanics, vol. 13, 2006, No. 2, p. 93-100,

7. T. Paczkowski, J. Sawicki: ELECTROCHEMICAL MACHINING OF  CURVILINEAR SURFACES (MST410/07), Journal of Machining Science and Technology, USA

8. Domanowski P.: Process and apparatus for the production of collimated UV rays for photolithographic transfer, WO2006/064363 A1, World Intellectual Property Organization, Patent Cooperation Treaty, Geneva, Switzerland, International Publications Date 22.06.2006

9. Domanowski P.: Led matrix – new source of light for photolithography, Advences in Production Enngineering APE ‘2007, Warszaw, 2007

 

 

Pracownia Obrabiarek i Robotów
Image

 

Pracownicy Pracowni OiR prowadzą działalność naukową głównie
w specjalności tribologia. Badania dotyczą relacji między parametrami i warunkami obróbki a cechami użytkowymi obrabianych powierzchni. Rezultaty badań z tego zakresu publikowane były
w licznych źródłach krajowych i zagranicznych. Tego zakresu dotyczyły także prace promocyjne zrealizowane przez pracowników Pracowni: habilitacja (2002 rok) i dwa doktoraty (2003 i 2008 rok).

Pracownicy Pracowni są także cenionymi konstruktorami maszyn technologicznych, lecz nie tylko. W ostatnich latach wdrożony został w FUO FAMOR w Bydgoszczy opracowany przez zespół pracowników Pracowni mechanizm sterujący monitora okrętowego. Rozwiązania konstrukcyjne reaktora adiabatycznego do utylizacji osadów ściekowych są chronione świadectwem ochronnym (wzór użytkowy).

Potencjał intelektualny pracowników Pracowni oraz jego wyposażenie pozwala na prowadzenie badań tribologicznych w zakresie doboru cech konstrukcyjnych elementów ciernych par kinematycznych zarówno z tarciem tocznym jak i ślizgowym a na tej podstawie projektowanie wszelkich maszyn technologicznych. Istnieją także praktyczne możliwości opracowania zbioru optymalnych parametrów obróbki przy kryteriach eksploatacyjnych oraz wykonania badań cech użytkowych tak obrobionych powierzchni.

Pracownia Obrabiarek i Robotów jest głównym organizatorem cyklicznych konferencji EM (Electomachining) dotyczących niekonwencjonalnych metod obróbkowych. W 2009 roku odbędzie się kolejna konferencja i będzie to jubileuszowa dziesiąta jej edycja, z tej okazji o zasięgu międzynarodowym.

 

 Pracownia Obróbki Skrawaniem i Narzędzi
Image

 

Badania naukowe

W Zakładzie Obróbki Skrawaniem i Narzędzi prowadzone są badania podstaw skrawania i narzędzi skrawających w szczególności:

z zakresu poznania podstaw procesu skrawania skośnego,

w zakresie uniwersalizacji narzędzi, a zwłaszcza o elastyczności geometryczno-kinematycznej,

warunków skrawania ekologicznego,

zastosowania aspektów sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji,

diagnostyki stanu powierzchni obrobionej,

modelowania numerycznego procesu skrawania,

w zakresie sterowanej ściernej obróbki wykończeniowej,

obróbki z użyciem robotów.

Realizowane granty

Projekt badawczy własny nr N503 009 32/1572 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kierownik projektu badawczego: prof. dr hab. inż Hubert Latoś,

"Poznanie zakresu i możliwości toczenia kształtująco-wykończeniowego ostrzem skojarzonym o dwóch powierzchniach natarcia: jednej do skrawania tradycyjnego, drugiej do skrawania skośnego jednokrawędziowego".

Nauka i badania